Anderlecht

Project:              TR 106302 : 3e en 4e spoor GEN L50A Brussel – Denderleeuw

Opdrachtgever: TUC-Rail

Bouwplaats:       Anderlecht : Duivenmelkersstraat tot Gewestgrens.

Studie:

Werken burgerlijke bouwkunde en spoor- en rand infrastructuur. (ontwerp, bestek en meetstaat, uitvoeringsstudie).

Synopsis:

Ten behoeve van het op 4 sporen brengen van de lijn L50A voor een traject van 6,2km werd in opdracht van het TUC-Rail het ontwerpdossier van dwarse deelprojecten burgerlijke bouwkunde en wegeninfrastructuur opgemaakt o.a.:

- De stationshalte “Anderlecht – CERIA/COOVI” (km4.000) – 240m.

- Overbrugging Schollestraat (km 5.966): trogbrug in spanbeton 35m.

- Overbrugging Bietenstraat (km 6.719): trogbrug in spanbeton 35m.

- Overbrugging Ketelstraat (km 6.435): trogbrug in spanbeton 35m.

- Overbrugging Weg nr. 29 (km 7.155): spanbetonbrug.

- Toevoerleiding Ukkel – Oostende (km 5.325): kokerbrug in spanbeton (65m) voor de toevoerleiding Ukkel – Oostende. 

- Keermuur + overdekking “Vogelenzang” (km 4.800)

- Dwarse keermuren en groene wandenconstructies

- Het afwaterings- en rioleringssysteem en diverse omleidings- en aansluitingswegenis