Beernem

Project:                Aanleg 3e en 4e spoor op de lijn L50A en afschaffen overwegen 47, 48, 49 en 50

Opdrachtgever:  Infrabel zone Noord-West Kunstwerken

Bouwplaats:        Beernem en Oostkamp

Studie:

Werken burgerlijke bouwkunde en spoorbedding en flankerende wegen infrastructuur. (ontwerp, bestek en meetstaat, uitvoeringsstudie). Synopsis: Ten behoeve van het op 4 sporen brengen van de lijn L50A tussen Brugge en Gent werden over 6km dwarse overwegen door ongelijkvloerse kruisingen met kunstwerken en ontsluitingswegenis vervangen o.a.:

- Een overbrugging in spanbeton en de rotonde aansluiting op de N384

- Een tunnel in de Waterstraat

- Een tunnel in de Halvemaanstraat

- Dwarse tunnelverlenging

- Alle afwateringsinfrastructuur met dwarse duikers en persingen.