Leopold III-laan

Project:               Tunnel Leopold III-laan Brussel

Opdrachtgever: THV Leopold

Bouwplaats:       Evere

Studie:

Ontwerp- en uitvoeringsstudie burgerlijke bouwkunde en wegenis en riolering

Synopsis:

Het project betreft de ondertunneling van het kruispunt met de inrit naar de oude en nieuwe NATO-gebouwen in de Leopold III-laan te Evere. De aannemerscombinatie THV Leopold wenste een variant project uit te voeren wegens plaatsgebrek in de werfzone. SCES heeft voor het door de FODMV voorziene project een stross concept voor tunnel en inritten uitgewerkt op basis van de vereiste gabariten en toegankelijkheid en verkeersafwikkeling op het knooppunt naar de bestaande en nieuwe NATO-gebouwen.