Brittanniadok

Project:               Bouwen van een aanlegsteiger in het Brittanniadok in de Oostelijke Voorhaven

 

Opdrachtgever:  MBZ (Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen)

Bouwplaats:        Voorhaven Zeebrugge

Studie:                 Mariene constructies

Synopsis:

De gebouwde aanlegsteiger betreft een aanmeerconstructie in tijgebied voor zeeschepen met een maximale waterverplaatsing van 35 000 ton. De constructie bestaat uit 9 fenderconstructies van telkens twee fenderpalen en 14 bolderpalen die via loopbruggen bereikbaar zijn vanaf de kade. De stalen fenderpanelen zijn voorzien om extra zware bepantsering om de dynamische aanvaarkracht via de beltings in te leiden in de energie- absorberende fenderpalen. Bijkomend zijn 8 stormboldermassieven gebouwd op de kade met afbreekkracht 200Ton. Aan de kopse kant van de aanmeerconstructie wordt een landhoofd in het bestaande talud ingewerkt voor de linkspan waarlangs de schepen geladen en gelost worden.