Havengeulweg

Project:                Renovatie Westeroever Havengeulweg

Opdrachtgever:   Stadsbestuur Nieuwpoort

Bouwplaats:         Nieuwpoort

Studie:

Mariene constructies, heraanleg havengeulweg met landschapswerken en ontsluitingswegenis en infrastructuurheraanleg,…

Synopsis:

Het project betreft een landschappelijke opwaardering van de toeristische infrastructuur van de westelijke havenoever. Om de architecturale waarde van de site (± 2,4 km lang) te verhogen en de aanpassing naar hoogwaardige toeristisch attractieve infrastructuur te realiseren is geopteerd om de uniforme asfaltweg aan kruin waterweg te vervangen door een verhoogde voetgangersweg en een brede fietsweg gescheiden door een groenstrook met bomen, groen en rozenaanplant. De verhoogde voetgangersweg is een 4,5 m brede esplanade van 2,4 km lang in azobé-beplankingen. Ter hoogte van de Louisweg werd een steiger in de waterweg gebouwd, voorzien van een uitkijktoren op de waterweg en het natuurgebied, met dakplatform t.b.v. een sterrenwacht. Door een kamstructuur naar het achterliggende gebied (Keunepark, Millenniumpark, Provinciale Plantentuin, bootactiviteiten,…) wordt het recreatieaanbod verhoogd, zodat passieve en actieve recreatie een compleet gamma bieden.