N34

Project:  Herinrichting doortocht N34 en aanleg plein “De Kaaien”

Opdrachtgever:   Stad Nieuwpoort – AWV – Afdeling Kust – De Lijn

Bouwplaats:         Nieuwpoort

Studie:

Ontwerp van de volledige wegenisinfrastructuur rotondes en pleinen met bijzondere technieken (o.a. dynamische fonteininstallatie), opmaak aanbestedingsdossier en opvolging van de werfuitvoering.

Synopsis:

Aansluitend op de renovatie Westeroever Havengeulweg werd conform de convenantgebonden materies de doortocht N34, het aanpalende plein ‘de Kaaien’ en de Westeroever haven IJzer tot aan het Monument ‘Koning Albert I’ gerenoveerd. Deze zone is een scharnierpunt van verkeer, handel en recreatie in de badstad Nieuwpoort. Een ordening van de verschillende functies, met hun doorstroming in het publiek domein, moet de stad nieuwe impulsen geven door versterking van het lokaal karakter, de pleinfunctie aan de waterrand en de binding met binnenstad, Marina en badstad via de Havengeulweg langs de IJzer (recreatie) en de tot brede boulevard omgevormde N34, met de aanplant van een groene long vanaf het Monument tot aan Nieuwpoort-bad. De Kaai (aanlegkade vissersboten) werd uitgebouwd als centraal activiteiten- evenementenplein waarbij op de Kaairand watergebonden functies aansluiten zoals de aanlegsteiger voor tour- en taxiboten en het doortrekken van de fietsroute langsheen de IJzer.