Vaartdijk

Project:                 Heraanleg Vaartdijkstraat tussen Ten Briele en de N50 Steenbrugge

Opdrachtgever:   Stad Brugge - DIRO

Bouwplaats:         Brugge

Studie:

Infrastructuur ontwerp Zuidelijke ontsluiting Ten Briele (Lappersfort) met inbegrip van burgerlijke bouwkunde (versteviging kanaalrand en inkokering Zuidervaartje).

Synopsis:

Het project behelst de aanleg van een industrieweg ten behoeve van de ontsluiting Ten Briele en de herinrichting van de Vaartdijkstraat langsheen het Kanaal Brugge-Gent. Aansluitend werd een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langsheen de kanaalrand over het volledig traject aangelegd dat aansluit op het bestaande jaagpad richting Brugge centrum en richting Moerbrugge (Oostkamp). Ter hoogte van de aansluiting op Ten Briele wordt het Zuidervaartje verder ingekokerd ten behoeve van het maximaal behoud van het bomenbestand van het parkgebied Lappersfort en een beperkte ecologische impact van de verkeersweg; de zijweg en fietspad worden ingekaderd in de groene omgeving met een langse bomenrij (Quercus) en diverse heesters.